jún_június_abbreviation 092013
 

~ egy vers kötött ritmusszerkezete. A verselési módoknak megfelelően vannak időmértékes, ütemhangsúlyos és kevert versformák.

Versformák

jambikus vers – a szótagszám megtartása mellett zömmel jambusok, az utolsó többnyire kötelezően jambus

rímes időmértékes vers = leoninus

blank verse (angol) drámai jambus – hangsúlyos, jambikus lejtésu, 10 vagy 11 szótagos verssor, általában rímtelen (Shakespeare művei)

ballada-forma (provanszál eredetű)

a) 4 versszakos - egyszerű - 3 X 8 soros vsz. ababbcbc + 4 soros ajánlás (Villon: A szép fegyverkovácsné balladája)

- 3X1o soros + 5 v. 6 v. 7 soros ajánlás (Villon: Ballada a vastag Margot-ról

b) 6 versszakos - kettős ballada - 6 vsz., refrénnel a végén nincs ajánlás, – magyarra négyes vagy ötös jambusokkal

rondó-forma 8-12-15 soros, két rímre épül, az első sor vagy csak első szava a végén refrénsorként visszatér

szonett (olasz) 2×4 soros abab v. abba + 2X3 soros strófa cde vagy cdc (Petrarca)szonettkoszorú – (mesterszonett) 15 szonettből áll, a 15 az előző 14 kezdősoraiból áll össze (József A.: A kozmosz éneke)

terzina :háromsoros strófákból álló versszerkezet – ababcbcdc (Dante:Isteni színjáték)

ottava rima (nyolcas rím) = stanza :6 sor keresztríes, 2 párrím – abababcc (Arany J. :Bolond Istók)

a chevy chase-strófa (angol-skót ballada-forma) jambikus lejtésű, xaxa rímképletűa páratlan sorok 8, a párosak 6 szótagosak, 4 illetve 3 jambusból állnak, (Vörösmarty: Szózat, Arany: A walesi bárdok) (623)

 2013-06-09  Posted by at 20:12 irodalom szószedet